Материали 81-90 от 2113

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС 16 стр.

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС

Важна роля във финансирането на изследователската и иновационната дейност на бизнеса в България играят няколко алтернативни публични източника: програми на ЕС, каквито са рамковата програма "Хоризонт 2020"...
lubega
0 1
Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ 13 стр.

Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ

Отчетността има отдавнашни традиции. Тя възниква в дълбока древност заедно с появата и развитието на обществения живот и на материалното производство като негова основа, за да задоволи определени обективно съществуващи потребности...
cblock
0 2
Курсова работа Екологична оценка на България 15 стр.

Курсова работа Екологична оценка на България

Съвременната екологична политика обхваща седем ключови области: замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на почвите, градска екология, разумна употреба на пестициди и морска екология...
the_magicer
0 2
Регионлни системи за сигрнст - развитие на Люксембург 13 стр.

Регионлни системи за сигрнст - развитие на Люксембург

В съвременния глобален свят, все по-важно за компаниите, които действат на международно ниво е да се оцени привлекателността на държави или пазари. Люксембург има много да предложи в това отношение. В сравненията с други страни това е място за правене...
nerven
0 0
Тристранно сътрудничество 14 стр.

Тристранно сътрудничество

Тристранното сътрудничество е важен способ за предотвратяване на трудовите конфликти. Правната уредба на тристранното сътрудничество се съдържа в разпопредбите на Кодекса на труда...
silviQ
0 0
Основни акценти в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г и програмите към него 10 стр.

Основни акценти в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и програмите към него

В България за първи път бе разработена Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО). Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци е част от Националният план за управление на отпадъците...
lubega
0 0
Бизнес проект за ресторант quotКалетоquot 29 стр.

Бизнес проект за ресторант "Калето"

Разработихме проект за планиране, проектиране и създаване на ресторант в гр.Лом. Целите на бизнеса са ясно дефинирани - както в краткосрочен, така и в дългосрочен план...
ndoe
0 0