Материали 11-20 от 95

ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТ ОЧАСТ ОТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1878 ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1945 Г 8 стр.

ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТ ОЧАСТ ОТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1878 ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1945 Г.

Българското културно-историческо наследство е богато и разнообразно. То е ценно достояние до културно-историческите ценности.
messi
1 0
ИСТОРИЯ НА КНИГАТА В ПРЕИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1918 1939 28 стр.

ИСТОРИЯ НА КНИГАТА В ПРЕИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1918 – 1939)

В установената форма на отделните букви правата линия, дъгата и окръжността, съпоставени помежду си, заемат характерни положения и изпълняват различни функции.
messi
3 0
ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО 3 стр.

ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ. ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО

Успеха на всяка организация зависи от работата на ръководителя. Задачите на ръководителя на всяка компания са ефективно да използва съвременните технологии .......
messi
8 0
Информационни технологии в отбраната и сигурността 11 стр.

Информационни технологии в отбраната и сигурността

В 21в. информационните технологии са изключително актуална тема. Информационните технологии навлизат във всички сфери на живота, като изключение от това не прави и разузнаването...
ndoe
36 3
Сравнителен анализ на Е-порталите на Министерствата на Отбраната на Република България и Англия 23 стр.

Сравнителен анализ на Е-порталите на Министерствата на Отбраната на Република България и Англия

Във военната наука отбрана се нарича изкуството на предотвратяване на завоюване на територия от противника. Най-често се осъществява чрез фортификации.
pelikan
4 0
Народно читалище Георги Тодоров - гр Белица 15 стр.

Народно читалище "Георги Тодоров" - гр. Белица

Българското читалище е институция, която заема особено място в нашата история и обособяване на култура. Читалищата в България са проявявали способността да оцеляват при всички изпитания на историята и превратностите в обществено-политическия ни живот...
gecata_maina
12 1