Материали 11-20 от 84

Двигателен навик 4 стр.

Двигателен навик

Същност на двигателния навик. Техническата подготовка в спорта е свързана с последователното овладяване на присъщите за дадения вид спорт технически умения. Техническите умения са всъщност двигателни навици....
ndoe
25 0
Двигателна активност на учениците през свободното време 27 стр.

Двигателна активност на учениците през свободното време

Укрепването на здравето, подобряването на физическото развитие, физическата и умствената работоспособност на учениците са важни задачи, които се решават в процеса на обучение по физическо възпитание...
loli
17 5
Запознаване и работа с измервателна верига 7 стр.

Запознаване и работа с измервателна верига

Метрология - означава учене на мярката. Класическата метрология е наука за мерките, еталоните, мерните единици. Измерване - измервания, при които всяка величина се преобразува в електричен сигнал с определени характеристики...
nerven
44 1
Изграждане структура роля и функциониране на Българската федерация по хокей на трева 35 стр.

Изграждане, структура, роля и функциониране на Българската федерация по хокей на трева

Цел на настоящото изследване е разработване и въвеждане, в нормативната база на БФХТ, рангиране на отборите по хокей на трева в България – мъже и жени в ССГ 2006 - 2009година...
dannyboy
2 0