Материали 1-10 от 31946

Бизнес план на фитнес център 19 стр. очаква одобрение

Бизнес план на фитнес център

Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи.
messi
0 0
Приложение на процесите на глобална локализация и локална глобализация при реализация на пазарната трансформация в България 19 стр. очаква одобрение

Приложение на процесите на глобална локализация и локална глобализация при реализация на пазарната трансформация в България

Пазарната трансформация разбирана като икономически преход или процес на преход на страната ни, както и процес на цялостно, комплексно преобразуване, трансформация на централно управление или централно планиране на икономиката в пазарна система на стопан
messi
0 0
Анализ на разходите по стопанска диагностика 27 стр. очаква одобрение

Анализ на разходите по стопанска диагностика

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура
messi
0 0
Адам Смит методология в изследванията теория на пазара разделение на труда теория за стойността 17 стр. очаква одобрение

Адам Смит – методология в изследванията, теория на пазара, разделение на труда, теория за стойността

Адам Смит е шотландски философ и икономист, известен с авторството на “Богатството на нациите”, която полага основите на съвременната икономика.
messi
0 0
Критичен анализ върху монетарната теория на Милтън Фридмън 10 стр. очаква одобрение

Критичен анализ върху монетарната теория на Милтън Фридмън

Монетаризмът е най-зрялата проява на неолиберализма (или неоконсерватизма, както е наричан още в САЩ) в Америка, придобиваща голямо влияние в края на 70-те и 80-те години на XX век.
messi
0 0
Същност на управлението Основни категории свързани с управлението обект субект 8 стр. очаква одобрение

Същност на управлението. Основни категории, свързани с управлението (обект, субект)

В своята дейност човек пряко или косвено въздейства върху заобикалящата го околно среда (ОС), за да постигне определена цел.
messi
0 0
Създаване на малки и средни предприятия 15 стр. очаква одобрение

Създаване на малки и средни предприятия

За изчерпателно и точно представяне на проблематиката ще се разгледа проблема за същността на явленията “предприемач” и “предприемачество”, тяхното развитие във времето, както и на значението на предприемаческата култура.
messi
0 0
Икономическите модели на САЩ Германия и Япония в края на ХХ век 19 стр. очаква одобрение

Икономическите модели на САЩ, Германия и Япония в края на ХХ век

Втората половина на XX век мина под знака на една гигантска икономическа операция, започната в практически всички развити страни след Втората световна война: изграждането на потребителско общество.
messi
0 0
Проведен стаж във фирма от гр София 26 стр. очаква одобрение

Проведен стаж във фирма от гр. София

Фирма ЕТ “S&L Conult” със седалище град Варна е учредена с решение на ОБНС гр. Варна, взето с протокол №11/02.07.1989г. Дружеството е регистрирано с решение №198/13.08.1989г. на Варненския окръжен съд.
messi
0 0
Бизнес план 23 стр. очаква одобрение

Бизнес план

Бизнес план за създаване на кафе-сладкарница Сладко изкушение. Съдържание: Резюме, фирмен профил, Мисия и цели, Анализ на пазара, Производство и технология, Предприемаческа стратегия,финансов анализ, заключение.
Cvet0mira
0 0