Материали 1-10 от 29828

Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии 50 стр. очаква одобрение

Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии

Медиите са били винаги част от човешката култура. Не винаги обаче са разглеждани самостоятелно. Настоящето изследване е с приложима насоченост към размисли, свързани с богинята Медия, без която днешните времена не могат.
messi
0 0
 Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас 71 стр. очаква одобрение

„ Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас“

Учениците в 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-годишни) в най-пълна степен олицетворяват процеса на превръщане на детето в зрял пълноценен възрастен. Необходимо е задълбочено осмисляне чрез изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-г
messi
0 0
ПРОЕКТИРАНЕ НА ИВЕНТ КАЛЕНДАР В ГРАДСКИ КОНГРЕСЕН ХОТЕЛ НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ 18 стр. очаква одобрение

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИВЕНТ КАЛЕНДАР В ГРАДСКИ КОНГРЕСЕН ХОТЕЛ – „НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ”

Маркетинговата стратегия е процес, който налага изготвяне, управление и изпълнение на календар на събитията за конкретен хотел за определен период от време (една календарна година).
messi
0 0
МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 72 стр. очаква одобрение

МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

Трета глава се разглежда маркетингово проучване на потребителското поведение, обосновка на необходимостта от провеждане, организиране на проучването и анализ на данните.
messi
0 0
Съвременни техники на педагогическо общуване в подготвителна група по системата на Томас Гордън 78 стр. очаква одобрение

„Съвременни техники на педагогическо общуване в подготвителна група (по системата на Томас Гордън)

Подготовката на детето за училище, разбирана като единство от знания, умения и отношения, предвид самоценността на естеството, педагогическият процес в предучилищна възраст, има подчертан възпитателен характер.
messi
0 0
Счетоводно отчитане на финансовите приходи 60 стр. очаква одобрение

Счетоводно отчитане на финансовите приходи

С помощта на закупените ресурси, тя създава продукция, която продава на пазара и получава приходи. Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност.
messi
0 0
ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 48 стр. очаква одобрение

„ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ”

Реакциите на родителите при конкретни девиантни прояви се определят от начина, по който семейството приема цялостното поведение на детето.
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 85 стр. очаква одобрение

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Основен фактор за просперитета на организациите и обществото е развитието на човешките ресурси. В съвременността човешките ресурси са признати като най-ценните ресурси, гарантиращи конкурентоспособността на организациите, техния растеж и устойчиво развити
messi
0 0