Материали 1-1 от 1

Какво мислите за следната сентенция Великото откритие е като произведение на изкуството и ние властно и непоколебимо вярваме че сама по себе си науката е добро дело НАУКАТА Е ДОБРО ДЕЛО 2 стр.

Какво мислите за следната сентенция: „Великото откритие е като произведение на изкуството и ние властно и непоколебимо вярваме, че сама по себе си науката е добро дело ”НАУКАТА Е ДОБРО ДЕЛО”

Мисълта ми се насочва към следните въпроси: Що е научно откритие? Що е произведение на изкуството? С каква цел използваме научните изследвания? И можем ли да вярваме на човечеството, че ще използва науката само за добро?...
ndoe
2 0 0