Материали 1-10 от 28

Технология на печени основни ястия 14 стр.

Технология на печени основни ястия

Печенето е изпарителен процес, при който заедно с увеличаване съдържанието на сухо вещество в полуфабриката се променят в определена степен и вкусовите им качества...
aronn
0 6
Природен парк 3 стр.

Природен парк

Природните паркове са важни за опазването на фауната и флората на земята, защитавайки природата от вредната човешка намеса върху естествените и процеси. Те са последните площи на земята, който са естествена растителност и непокътнат животински свят...
ndoe
5 0
Трети март 14 стр.

Трети март

На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано, днешния Йешилкьой, предградие на Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и след 500-годишно османско...
ndoe
5 0
Селищата в България 30 стр.

Селищата в България

Селищата са комплекс от територия, население, сгради, техническа и социална инфраструктура. Те са израз на материалната и духовната култура на обитателите им и отразяват природните и социално - икономически условия в България през...
the_magicer
5 0