Материали 1-10 от 3

Живот с радиация 5 стр.

Живот с радиация

"Живот с радиация" на Роберт Попиц и Владимир Пенчев е посветена на използването на йонизиращите лъчения и свързания с това риск за здравето на хората. Тя е второ, актуализирано и значително допълнено издание под същото заглавие. Прави чест на П
ndoe
5 1