Материали 1-4 от 4

Мотивът за страданието в стихотворението Елегия 2 стр.

Мотивът за страданието в стихотворението „Елегия”

Мотивът за страданието на българския народ е водещ в елегията. Творбата носи в себе си печал и тъга. Робството потиска народа, прави го слаб и беззащитен. Попаднали в безизходно положение, българите страдат притиснати от тежките окови на робството...
vanchencety
194 20 0