Материали 1-10 от 10

МОДЕЛЪТ НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯВ ОРИГИНАЛНИТЕ ПОЕМИ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО 50 стр. очаква одобрение

МОДЕЛЪТ „НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ“В ОРИГИНАЛНИТЕ ПОЕМИ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

Като се има предвид новата същност на възрожденската ни поезия, нейната по принцип съвременна естетическа специфика, съвсем логично при изследването й възниква въпросът за връзката на новото, възрожденското поетическо художествено съзнание с традиционното
messi
0 0 0
ИЗУЧАВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В ПЪРВИ КЛАС 8 стр. очаква одобрение

ИЗУЧАВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В ПЪРВИ КЛАС

Чрез изучаване на празници и обичаи в първи клас се повишава интересът на учениците към образователния процес, мотивират се за активна работа и се повишава нивото на знания, умения и компетенции.
messi
0 0 0