Материали 61-70 от 3325

Управление на мотивацията за труд във фирмата 9 стр.

Управление на мотивацията за труд във фирмата

Проблемът за управлението на мотивацията е ключов момент в дейността на фирмата. Мотивирането на човешките ресурси също е част от предмета на мениджмънта. То включва познаването и управлението на механизмите на индустриалната и групова мотивация...
messi
0 0
АТР на Черна Гора 17 стр.

АТР на Черна Гора

Географско положение, граници и териториален обхват. Основни туристически ресурси по райони. Плев. Подрайонът на Дурмитор-Синеявина и каньонът на р. Тара. Биело Поле. Зетско-Морачанският подрайон обхваща Никшичкото поле. Подгорица...
ivan40
0 0
Мотивация на човеките ресурси в организацията 16 стр.

Мотивация на човеките ресурси в организацията

Основна цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят ефективни. Това практически не е възможно без да се приложат целенасочени действия за тяхното мотивиране...
dannyboy
0 1
Посещение на строителното дружество 17 стр.

Посещение на строителното дружество

Oбект на изследване е строителна фирма, а целта на настоящият казус е да се анализира текущото състояние на фирмата, средата в която тя функционира и да бъде предложена маркетингова стратегия, вариантни, идеи и концепции за развитие...
gecata_maina
0 0