Материали 1-10 от 7

Черноризец Храбър 2 стр.

Черноризец Храбър

Изграждайки творбата си като естествено жанрово и тематично продължение на Кириловите полемики, Черноризец Храбър успява да се пребори с преките нападки на византийците и като държи сметка за реалното предимство на Византия....
ndoe
1 0
Одата Българският език от Иван Вазов 6 стр.

Одата "Българският език" от Иван Вазов

Одата "Българският език" от Иван Вазов е едновременно възхвала и защита на родното слово. Произведението е създадено по конкретен повод. Самият Вазов отбелязва, че го е написал в отговор на многобройните твърдения на чужденци и на наши сънародни
ndoe
2 0
Псевдоними на български писатели 2 стр.

Псевдоними на български писатели

Писателите и поетите създават свои светове, които надживяват капризите на времето. Много често те, а и хората на изкуството въобще, стават популярни не със своите кръщелни имена и с фамилиите на бащите си, а с псевдоним... .
ndoe
21 0