Материали 51-60 от 8800

Дядо Йоцо гледа 2 стр.

"Дядо Йоцо гледа"

В разказа " Дядо Йоцо гледа" Иван Вазов разработва темата за мястото на българина в променящото се време след Освобождението на България. На тази тема са подчинени композиционните, смисловите и образните структури на творбата....
ndoe
26 1
Европейската комисия основание за възникване цели принципи организационна структура сфера на дейност и други 8 стр.

"Европейската комисия – основание за възникване, цели, принципи, организационна структура, сфера на дейност и други"

Европейската комисия е изпълнителният орган на Общността и като такъв са разгледани основанията за възникването й, на какви принципи се базира и т.н.
emoto_92
2 0
За душата - Аристотел 2 стр.

"За душата" - Аристотел

В този материал съм се опитала съвсем накратко да поставя някои въпроси, излизайки от контекста на традиционното философско разсъждение, а разглеждайки тази глава от трактата от по-друг ъгъл - от какво е съставена душата, жива или нежива е материята....
admin
53 2
Изворът на Белоногата - на границата между лично и народно творчество 7 стр.

"Изворът на Белоногата" - на границата между лично и народно творчество

Сравнение между източниците, които е ползвал Петко Славейков при написването на "Изворът на Белоногата" и фолклоризираните части на произведението...
lubega
69 1
Илиада и съвременният читател 1 стр.

"Илиада" и съвременният читател

"Илиада" и съвременният читател (Есе) Омировата поема "Илиада" освен, че е увлекателно и занимателно четиво, съдържа ценни сведения за живота на древните елини и троянци. Поемата винаги се ценяла през многовековното си съществуване, це
ndoe
7 0