Компютърна симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване

С програмният продукт MATLAB е реализирана симулация на електрозадвижваща система базирана на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор, непосредствен преобразувател на честота от циклоконверторен тип с кондензатор във веригата на преобразувателя....

Всички оферти наЕдно място!

Информация и рейтинг

Дата: 2012-07-12
Тип: Дипломна работа
Предмет: Електрични, магнитни и оптични свойства на конденз
Страници: 65 стр.
Размер: 4.39 MB
Рейтинг:
Сподели:

0

Свален

0

Рейтинг

13

Прочетен

Публикуван от

silviQ

Всички оферти наЕдно място!