MS Power Point

Power Point 2003 - Работа с текст6

Power Point 2003 - Работа с текст
(0 от 0 гласували)

 

Включване или изключване на автопобиране на текст

Включването или изключването на автопобиране на основен текст включва или изключва и автопобирането на текст в прозорец за бележки.

 1. В менютоИнструменти щракнете върху Опции за автокоригиране.
 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане.
 3. Направете някое от следните неща:

  Включване или изключване на автопобиране на заглавен текст

  Включване или изключване на автопобиране на основен текст

СъветРазгъване или сгъване на текст

Когато работите с текст в раздела Структура в нормален изглед, може да сгъвате текста, така че да виждате само първото ниво на структурата (имената на слайдовете) докато извършвате организирането. Може да разгънете текста по всяко време.

Сгъване на текста на един слайд

Сгъване на целия текст в презентацията

Разгъване на текста на един слайд

Разгъване на целия текст в презентацията


Търсене на текст

 1. От менюто Редактиране изберете Търсене.
 2. В полето Търси въведете текста, който искате да намерите.
 3. Щракнете върху Намери следващ.

Забележка  За да прекратите текущо извършвано търсене, натиснете ESC.


Заместване на текст

 1. От менюто Редактиране изберете Замествай.
 2. В полето Търси въведете текста, който искате да намерите и заместите.
 3. В полето Замести с въведете текста, който искате да използвате като заместващ.
 4. За да намерите следващото срещане на текста, щракнете върху Намери следващ.
 5. Направете едно от следните неща:
  • За да заместите текущо избрания намерен текст, щракнете върху Замести.
  • За да заместите всички срещания на текста, щракнете върху Замести всички.

Забележка  За да прекратите текущо извършвано търсене, натиснете ESC.

 

Power Point 2003 - Работа с текст

Коментари