MS Power Point

Power Point 2003 - Вмъкване на текст от друг файл6

Power Point 2003 - Вмъкване на текст от друг файл
(0 от 0 гласували)

 

Вмъкване на текст от друг файл

Текстът, който вмъквате в Microsoft PowerPoint е форматиране въз основа на заглавните стилове в изходния документ.

Направете едно от следните неща:

Създаване на нова презентация въз основа на текст от друг файл

Изпращане на текст от Microsoft Word към нова презентация

Вмъкване на текст в съществуваща презентация

Power Point 2003 - Вмъкване на текст от друг файл

Коментари