MS Power Point

Power Point 2003 - вмъкване на текст във вашите презентации6

Power Point 2003 - вмъкване на текст във вашите презентации
(0 от 0 гласували)

 

За вмъкването на текст във вашите презентации

Може да вмъквате текст, създаден в други програми, в раздела "Структура" и той да се форматира автоматично в заглавия и в основен текст. По този начин може да използвате документи във формат на Microsoft Word (.doc), RTF формат (.rtf), и обикновен текст (.txt). Може да вмъквате във вашата презентация документи в HTML формат, като те се поместват в текстови полета, а структурата на заглавията в тях се запазва.

Вместо да използвате копиране и поставяне, за вмъкване на текст или за основаване на презентацията на структурата на други документи може да използвате командите от менютата на Microsoft PowerPoint.

Текст във формат на Word или RTF

Когато вмъквате документ във формат на Word или Rich Text Format, PowerPoint създава структура, основана на стиловете на заглавията на документа. "Заглавие 1" във вашия документ-източник става заглавие на слайд в PowerPoint, "Заглавие 2" става първо ниво на основния текст в слайда, "Заглавие 3" става второ ниво на текст в слайда и т. н. Ако оригиналният документ не съдържа заглавни стилове, PowerPoint създава структура въз основа на абзаците. Във файл .doc или .rtf например с по няколко реда текст със стил 'Нормален' и разделен на абзаци, PowerPoint превръща всеки абзац в заглавие на слайд.

Може да вмъквате текст от документ на Word докато работите в PowerPoint. По друг начин в Word може да създадете структура и да я "изпратите" на PowerPoint, за да започнете нова презентация, основана на тази структура.

Текст във формат HTML

Когато вмъкнете HTML структура във вашата презентация, оригиналната структура на заглавията се запазва; целият текст от файла обаче се помества в текстово поле на слайда. Може да го редактирате на слайда, но не и в раздела Структура. За да създадете няколко слайда въз основа на .htm файлове, трябва да вмъкнете файла върху всеки слайд, в който желаете да използвате текста.

Когато изпращате файл със структура във формат .htm от Word в PowerPoint, заглавията и подзаглавията се запазват, а структурата има същия вид, който има в .doc или .rtf файла.

Обикновен текст

Когато вмъквате текст от документ, съдържащ обикновен текст, табулациите в началото на абзаците определят вида на структурата. По този начин текст, в който няма никакви табулации, се превръща в заглавие на слайд; текст с отстъп една табулация става във вашия слайд основен текст от първо ниво; текст с отстъп от две табулации става основен текст от второ ниво и т. н. Тъй като при обикновения текст не се използват стилове, вмъкнатият от вас текст наследява стиловете от вашата текуща презентация.

Power Point 2003 - вмъкване на текст във вашите презентации

Коментари