Microsoft Excel

Създаване на условни формули с помощта на функцията IF6

Създаване на условни формули с помощта на функцията IF
(0 от 0 гласували)

 

Създаване на условни формули с помощта на функцията IF

 

За резултат, който е логическа стойност (TRUE или FALSE)

За резултат, който е друго изчисление или друга стойност, различна от TRUE или FALSE.

Създаване на условни формули с помощта на функцията IF

Коментари