Microsoft Excel

Наименуване на клетки в работна книга6

Наименуване на клетки в работна книга
(0 от 0 гласували)

 

Наименуване на клетки в работна книга

Можете да използвате етикетите на колоните и редовете от работния лист, за да препращате към клетките в тези колони и редове. Можете също да създавате описателни имена, за да представяте клетки, диапазони от клетки, формули или константи. Етикетите могат да се използват във формули, които препращат към данни от същия работен лист; ако искате да представите диапазон от друг работен лист, използвайте име.

Можете също да създавате 3D имена, които представят една и съща клетка или диапазон от клетки в множество работни листове.

Използване на етикети като препратки

Забележка  За да бъде тази опция разпозната по подразбиране за всички нови работни книги, създайте нова работна книга, изпълнете горната процедура и запишете настройката в шаблона book.xlt.

Как?

Наименуване на клетка или диапазон от клетки

Преобразуване на етикетите на съществуващи редове и колони в имена

Наименуване на клетки в повече от един работен лист с помощта на 3D препратка

Наименуване на клетки в работна книга

Коментари