Microsoft Word

Word 2003 - Всичко за "Таблици"6

Word 2003 - Всичко за Таблици
(0 от 0 гласували)

  

Word 2003 - Всичко за "Таблици"

Съдържание на урока: 

За таблиците

Редактиране на списък в таблица с помощта на формуляр за данни

Автоматично форматиране на таблица

Вмъкване на текст пред таблица

Добавяне на клетка, ред или колона в таблица

Обединяване на клетки в една клетка от таблица

Променяне на полетата на клетките в таблица

Преместване или копиране на елементи в таблица

Промяна на разположението на текст в таблица

Номериране на клетки в таблица

Определяне на мястото, където се разделя таблица

Извършване на пресмятания в таблица

Конвертиране на текст в таблица или обратно

Разполагане на таблица върху страница

Копиране на таблица

Препратки към клетки в таблица

Създаване на нов стил за таблици

Повтаряне на таблично заглавие на следващите страници

Създаване на таблица

Преоразмеряване на цялата таблица или част от нея

Изтриване на клетка, ред или колона от таблица

Разделяне на клетка от таблица на няколко клетки

Показване на линиите на мрежата в таблица

Разделяне на таблица

 

Намиране на записи в голяма таблица

 

За таблиците

 


Таблицата се състои от редове и колони от клетки, които можете да попълвате с текст и графики. Таблиците се използват често за организиране и представяне на информацията.Можете да използвате таблиците за създаване на интересни оформления на страница или за да създадете текст, графика и вложени таблици.

 

 

Части на таблицата

Колона
Ред
Клетка

 

 

 

Някои части на таблицата могат да се видят само при показване на всички маркери за форматиране, като щракнете върху Покажи/скрий Показалец за край на абзац Изображение на бутон в лентата с инструменти Стандартни .

Манипулатор за местене на таблица
Показалец за край на ред
Манипулатор за оразмеряване на таблица
Показалец за край на клетка

Различни начини за работа с таблици

 

Автоматично форматиране на таблица

Можете бързо да придадете на вашата таблица професионален вид с помощта на някой от вградените формати за таблици.

 1. Щракнете върху таблицата.
 2. В менюто Таблица щракнете върху Автоформатиране на таблица.
 3. В полето Стилове за таблици изберете желания формат.
 4. Изберете желаните опции.
 5. Щракнете върху Приложи.

Забележка  Можете да създадете и ваш собствен стил за таблица. Щракнете върху Нов в диалоговия прозорец Автоформатиране на таблица.

 

Добавяне на клетка, ред или колона в таблица

 1. В менюто Таблица посочете Вмъкване и изберете опция.

Съвети

 

Променяне на полетата на клетките в таблица

Можете да добавите "пространство" (разстояние между границата на клетка и текста вътре в нея), като промените полето на клетката.

Смяна на полетата на всички клетки

Смяна на полетата на една клетка

 Промяна на разположението на текст в таблица

Направете едно от следните неща:

Промяна на ориентацията на текст


Промяна на подравняването на текст в клетка от таблица

 Определяне на мястото, където се разделя таблица

Когато работите с много дълга таблица, тя трябва да е разделена там, където има нова страница. По подразбиране, ако се появи нова страница в голям ред, Microsoft Word дава възможност тя да раздели реда между двете страници.

Можете да правите промени в таблицата, за да се уверите, че информацията изглежда така, както искате, когато таблицата обхваща няколко страници.

Предотвратяване на разделянето на ред от таблица между две страници


Прекъсване на определен ред от таблица между страници


Конвертиране на текст в таблица или обратно

Направете едно от следните неща:

Конвертиране на текст в таблица

Конвертиране на таблица в текст


Копиране на таблица

 1. В изгледа Оформление за печат задръжте показалеца в горния ляв ъгъл на таблицата, докато се появи манипулаторът за преместване на таблицата Манипулатор четирипосочна стрелка.
 2. Натиснете CTRL и плъзнете копието до новото място.

Забележка  Можете също да копирате таблица, като я изберете и след това приложите действията "копиране" и "поставяне".


Създаване на нов стил за таблици

В допълнение към вградените стилове за таблици, доставяни с Microsoft Word, можете да създадете и собствен стил за таблици, за да прилагате върху таблиците съгласуван вид на оцветяването, подравняването и шрифтовете.

 1. Ако прозорецът на задачите Стилове и Форматиране не е отворен, изберете Стилове и Форматиране Изображение на бутон от лентата с инструменти Форматиране.
 2. В прозореца на задачите Стилове и Форматиране изберете нов стил.
 3. В полето Име въведете име за стила.
 4. В полето Тип на стила изберете Таблица.
 5. Изберете желаните опции или изберете Формат, за да видите още опции.

Забележки

 • За да използвате новия стил в новите документи, базирани на същия шаблон, поставете отметка в квадратчето Добави към шаблон. Word добавя новия стил към шаблона, прикачен към активния документ.
 • Можете да използвате повторно новия стил за таблици, като го изберете от прозореца на задачите Стилове и форматиране или от диалоговия прозорец Автоформатиране на таблица (изберете Автоформатиране на таблица в менюто Таблица и след това под Категория изберете Потребителски стилове за таблици).

Създаване на таблица

Microsoft Word предоставя няколко начина за съставяне на таблица. Кой е най-добрият начин, зависи от това, как предпочитате да работите и колко сложна трябва да бъде таблицата.

 1. Щракнете в точката, в която искате да създадете таблица.
 2. Щракнете върху Вмъкни таблица Изображение на бутон в лентата с инструменти Стандартни.
 3. Изберете желания от вас брой редове и колони чрез плъзгане.

Може да направите и някое от следните неща:

Да използвате командата "Вмъкни таблица"

Да използвате следната процедура, за да изберете размерите и формата на таблицата, преди тя да бъде вмъкната в документа.

 1. Щракнете в точката, в която искате да създадете таблицата.
 2. менюто Таблица посочете Вмъкване и щракнете върху Таблица.
 3. В Размер на таблицата изберете броя на колоните и редовете.
 4. В Поведение при автопобиране изберете опциите за уточняване на размера на таблицата.
 5. За да използвате вграден формат на таблицата, щракнете върху Автоформатиране.
 6. Изберете желаните опции.

Изчертаване на по-сложна таблица

Може да начертаете и сложна таблица – например такава, която съдържа клетки с различна височина и различен  брой на колоните в един ред.

 1. Щракнете в точката, в която искате да създадете таблицата.
 2. В менюто Таблица щракнете върху Начертай таблица.

  Появява се лентата с инструменти Таблици и рамки, а показалецът се променя в молив.

 3. За да зададете външните граници на таблицата, начертайте правоъгълник. След това изчертайте в правоъгълника линиите, разделящи редовете и колоните.

  Изчертаване на таблица

 4. За да изтриете линия или блок от линии, щракнете върху Гума Изображение на бутон от лентата с инструменти Таблици и рамки, след което щракнете върху линията, която искате да изтриете.
 5. След като приключите със създаването на таблицата, щракнете в някоя клетка и започнете да въвеждате текст или да вмъквате графика.

Забележка  Докато изчертавате таблицата, дръжте клавиша CTRL натиснат, за да бъде приложено автоматично прехвърляне на текста на нов ред.

 

Създаване на таблица, вложена в друга таблица

Забележка  Ако разполагате със съществуваща таблица, може да я прекопирате и да я поставите в друга таблица.


Изтриване на клетка, ред или колона от таблица

 1. Изберете клетките, редовете, или колоните, които искате да изтриете.

Как?

Някои части от таблици могат да се видят само ако покажете всички знаци за форматиране, като щракнете върху Покажи/скрий  на Знак за край на абзац Изображение на бутон лентата с инструменти Стандартни.

За да изберете:

Клетка
Щракнете върху левия ръб на клетката.
Избиране на клетка от таблица
Ред
Щракнете вляво от реда.

Избиране на ред от таблица

Колона
Щракнете върху горната граница или горната линия от мрежата на колоната.

Избиране на колона от таблица

Няколко клетки, редове или колони
Плъзнете през клетката, реда или колоната. 
Или изберете няколко елемента, които може да не са поредни. Щракнете върху първата клетка, ред, или колона, които искате да изберете, натиснете CTRL и след това щракнете върху следващите клетки, редове или колони. 
Текста в следващата клетка
Натиснете TAB.
Текста в предишната клетка
Натиснете SHIFT+TAB
Цялата таблица
В изглед на оформление за печат Щракнете върху манипулатора за преместване на таблица Четирипосочна стрелка или плъзнете показалеца през цялата таблица.

Забележка  Можете също да изберете редове, колони или цялата таблица, като щракнете в таблицата и след това използвате командите Изберете в менюто Таблица или с помощта на клавиши за пряк път.

 1. В менюто Таблица посочете Изтрий и след това изберете Колони, Редове или Клетки.
 2. Ако изтривате клетки, щракнете върху желаната опция.

Показване на линиите на мрежата в таблица

Линиите на мрежата формират границите на клетките и не се отпечатват. Всички таблици по подразбиране имат черна рамка с Ѕ пункта, с единична и плътна линия, която се отпечатва. Ако премахнете тази граница, линиите на мрежата остават, докато не ги скриете.

 • От менюто Tаблица изберете Покажи мрежата или Скрий линиите на мрежата.

Редактиране на списък в таблица с помощта на формуляр за данни

Ако имате много дълга таблица, която използвате като списък, например списък от адрес или телефонен указател, можете да въвеждате и да редактирате информацията по-бързо с помощта на формуляр за данни.

 1. Щракнете върху таблицата.

  Таблицата трябва да съдържа заглавия на колоните. В противен случай Microsoft Word ще използва за тези цел първия ред.

 2. На лентата с инструменти База данни щракнете върху Формуляр за данни Изображение на бутон.

  Всеки ред в таблицата се разглежда като запис от данни. Текстът във всяко заглавие на колона се разглежда като поле в записа.

 3. Използвайте бутоните със стрелки Запис, за да се придвижвате между записите. Въведете вашите промени в полетата и изберете другите желани опции.

Обединяване на клетки в една клетка от таблица

Можете да комбинирате две или повече клетки от един и същи ред или колона в обща клетка. Например можете да обединявате няколко клетки хоризонтално, за да създадете заглавие на таблица, което обхваща няколко колони.

Изберете текста, който искате да обедините.

 

Как?

 1. Някои части от таблици могат да се видят само ако покажете всички знаци за форматиране, като щракнете върху Покажи/скрий  на Знак за край на абзац Изображение на бутон лентата с инструменти Стандартни.

  За да изберете:

  Клетка
  Щракнете върху левия ръб на клетката.
  Избиране на клетка от таблица
  Ред
  Щракнете вляво от реда.

  Избиране на ред от таблица

  Колона
  Щракнете върху горната граница или горната линия от мрежата на колоната.

  Избиране на колона от таблица

  Няколко клетки, редове или колони
  Плъзнете през клетката, реда или колоната. 
  Или изберете няколко елемента, които може да не са поредни. Щракнете върху първата клетка, ред или колона, които искате да изберете, натиснете CTRL и след това щракнете върху следващите клетки, редове или колони. 
  Текста в следващата клетка
  Натиснете TAB.
  Текста в предишната клетка
  Натиснете SHIFT+TAB
  Цялата таблица
  В изглед на оформление за печат Щракнете върху манипулатора за преместване на таблица Четирипосочна стрелка или плъзнете показалеца през цялата таблица.

  Забележка  Можете също да изберете редове, колони или цялата таблица, като щракнете в таблицата и след това използвате командите Изберете в менюто Таблица или с помощта на клавиши за пряк път.

  <
 2. В менюто Таблица щракнете върху Смесване на клетки Изображение на бутон.

Забележка  Когато обединявате няколко клетки от една колона, за да създадете вертикално заглавие на таблица, което обхваща няколко реда, щракнете върху Промени посоката на текста Изображение на бутон на лентата с инструменти Таблици и граници, за да промените ориентацията на текста на заглавието. Ако промените направлението на текст и запишете документа като Web страница, текстът няма да се показва променен, когато страницата се показва в браузъра.


 Преместване или копиране на елементи в таблица

Изберете клетките, редовете, или колоните, които искате да преместите или копирате.

Как?

 1. Някои части от таблици могат да се видят само ако покажете всички знаци за форматиране, като щракнете върху Покажи/скрий  на Знак за край на абзац Изображение на бутон лентата с инструменти Стандартни.

  За да изберете:

 2. Клетка
  Щракнете върху левия ръб на клетката.
  Избиране на клетка от таблица
  Ред
  Щракнете вляво от реда.

  Избиране на ред от таблица

  Колона
  Щракнете върху горната граница или горната линия от мрежата на колоната.

  Избиране на колона от таблица

 1. Няколко клетки, редове или колони
 2. Плъзнете през клетката, реда или колоната. 
 3. Или изберете няколко елемента, които може да не са поредни. Щракнете върху първата клетка, ред, или колона, които искате да изберете, натиснете CTRL и след това щракнете върху следващите клетки, редове или колони. 
 4. Текста в следващата клетка
 5. Натиснете TAB.
 6. Текста в предишната клетка
 7. Натиснете SHIFT+TAB
 8. Цялата таблица
 9. В изглед на оформление за печат Щракнете върху манипулатора за преместване на таблица Четирипосочна стрелка или плъзнете показалеца през цялата таблица.
 10. Забележка  Можете също да изберете редове, колони или цялата таблица, като щракнете в таблицата и след това използвате командите Изберете в менюто Таблица или с помощта на клавиши за пряк път.
 11. За да преместите или копирате текст на ново място, без да променяте текста, който вече е там, изберете само текста в клетката, а не знака за край на клетка.

Знак за край на клетка

 1. Означение 1  Знак за край на клетка
 2. За да заместите съществуващия текст и форматирането на новото място, изберете текста, който искате да преместите или копирате, и изберете знака за край на клетка.

 1. Направете едно от следните неща:
 2. За да преместите селекцията, плъзнете я на новото място.

 • За да копирате селекцията, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията към новото местоположение.


Номериране на клетки в таблица

 1. Изберете клетките, които искате да номерирате.

  За да номерирате началото на всеки ред, изберете само първата колона в таблицата, като щракнете върху горната линия на мрежата или граница.

  Избиране на колона от таблица  2. Щракнете върху Номериране  на лентата с   инструменти Форматиране.


 Извършване на пресмятания в таблица

Направете някое от следните неща:

Сумиране на числата в ред или колона

Извършване на други пресмятания в таблица

Забележка  Пресмятанията на Microsoft Word в таблица трябва да бъдат преизчислявани ръчно. За извършване на сложни пресмятания можете да използвате Microsoft Excel.


Разполагане на таблица върху страница

Направете едно от следните неща:

Преместване на таблица

Подравняване на таблица в страница


Препратки към клетки в таблица

Когато извършвате изчисления в таблица, вие препращате към клетки в таблица, например A1, A2, B1, B2 и т. н., където буквата означава колона, а числото – ред. Препратките към клетки в Microsoft Word, за разлика от тези в Microsoft Excel, са винаги абсолютни препратки и не се означават със знак за долар. Например препратка A1 към клетка в Word е същото като препратката $A$1 в Excel.

Таблица, илюстрираща препратки към клетки

Препратки към отделни клетки

Препращане към цял ред или колона 

Препращане към клетки в друга таблица 

Забележка  Microsoft Word автоматично повтаря табличните заглавия в новите страници, които са резултат на автоматичното им поставяне. Word не повтаря заглавие, ако вмъкнете фиксиран край на страница в таблицата.Преоразмеряване на цялата таблица или част от нея

Направете някое от следните неща:

Преоразмеряване на цялата таблица

Забележка  Ако работите в Web страница или в Изглед "Оформление за Web", може да зададете автоматично преоразмеряване на таблицата, така че тя да се побира в прозореца, когато сменяте неговия размер. Щракнете в таблицата. В менюто Таблица посочете Автопобиране и след това изберете Автопобиране в прозореца.

Промяна на ширината на колони

Промяна на височината на ред

Създаване на повече колони или редове с еднакъв размер

Как?

 1. Някои части от таблици могат да се видят само ако покажете всички знаци за форматиране, като щракнете върху Покажи/скрий  на Знак за край на абзац Изображение на бутон лентата с инструменти Стандартни.

  За да изберете:

 2. Клетка
  Щракнете върху левия ръб на клетката.
  Избиране на клетка от таблица
  Ред
  Щракнете вляво от реда.

  Избиране на ред от таблица

  Колона
  Щракнете върху горната граница или горната линия от мрежата на колоната.

  Избиране на колона от таблица

 1. Няколко клетки, редове или колони
 2. Плъзнете през клетката, реда или колоната. 
 3. Или изберете няколко елемента, които може да не са поредни. Щракнете върху първата клетка, ред, или колона, които искате да изберете, натиснете CTRL и след това щракнете върху следващите клетки, редове или колони. 
 4. Текста в следващата клетка
 5. Натиснете TAB.
 6. Текста в предишната клетка
 7. Натиснете SHIFT+TAB
 8. Цялата таблица
 9. В изглед на оформление за печат Щракнете върху манипулатора за преместване на таблица Четирипосочна стрелка или плъзнете показалеца през цялата таблица.
 10. Забележка  Можете също да изберете редове, колони или цялата таблица, като щракнете в таблицата и след това използвате командите Изберете в менюто Таблица или с помощта на клавиши за пряк път.
 11. От лентата с инструменти Таблици и рамки, изберете Разпредели равномерно колоните Изображение на бутон или Разпредели равномерно редовете Изображение на бутон.

Добавяне или промяна на интервал между клетките в таблицатаРазделяне на клетка от таблица на няколко клетки

 1. Щракнете в някоя клетка или изберете няколко клетки, които искате да разделите.
 2. В менюто Таблица щракнете върху Разделяне на клетки Изображение на бутон.
 3. Изберете броя на колоните или редовете, на който искате да разделите избраните клетки.


Разделяне на таблица

 1. За да разделите една таблица на две части, щракнете върху реда, който искате да стане първи ред на втората таблица.
 2. В менюто Таблица щракнете върху Раздели таблица.


Намиране на записи в голяма таблица

 1. Поставете точката на вмъкване в клетката на таблица.
 2. В менюто Изглед посочете към Ленти с инструменти, а след това щракнете върху База данни.
 3. Щракнете върху Намери запис Изображение на бутон.
 4. В полето Търси въведете текста, който искате да намерете.
 5. В полето В поле щракнете върху името на полето, в което искате да търсите.

 

Word 2003 - Всичко за

Коментари

ron4eto 10 September 2011 18:06:31 | #1 Много подробна и точна информация, разбираема.