HTML

Едно добро начало с HTML - част 6-та6

Едно добро начало с HTML - част 6-та
(0 от 0 гласували)

META елементи

    В главата на HTML документа HEAD освен заглавието на web страницата може да се поставя информация, която се използва от търсещите машини. Това става с помощта на МЕТА таговете. Синтаксиса на МЕТА елемента е следния :

<META NAME="keywords" VALUE="..стойности...>

<META> тагът няма съответния затварящ елемент </МЕТА>. Нека направим сега една страница, като използваме МЕТА тагове :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
META tags </TITLE>
<META NAME=
"author" VALUE="Peter Svetoslavov">
<META NAME=
"description" VALUE="страница, съдържаща МЕТА елемент">
<META NAME=
"keywords" VALUE="html, meta, tag, dokument">
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

   Атрибута NAME определя типа на информацията за страницата, а VALUE нейната стойност.
В примера
NAME="author" VALUE="Peter Svetoslavov" показва на търсачката по МЕТА характеристики че автора на страницата е Петър Светославов.

NAME="description" задава описанието на страницата. Винаги се старайте описанието да бъде кратко и ясно.

NAME="keywords" задава ключови думи при търсенето. След VALUE трябва да изпишете всички ключови думи, характерни за страницата ви, като внимавате да не се повтарят. Старайте се да обхванете всичко. Така страницата ви ще бъде по-лесно откриваема за търсачките.

МЕТА таговете могат да извършват и действия, които не са свързани със съдържанието на страницата. Ето някои от тях :

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
Този МЕТА елемент зарежда предварително кодовата таблица на символите, в случая кирилица. Изписвайте този ред винаги, когато страницата ви е на кирилица. В противен случай някой браузър може да покаже маймунски символи.

<META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="bg"> - указва че съдържанието на страницата е на български език.

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="5"> - презарежда страницата през определен период от време, в случая 5 секунди.

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="5;URL=https://www4u.search.bg" > - пренасочва към друга страница след определен период от време, в случая след 5 секунди ви пренасочва към www4u.search.bg

 <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="friday", 21 July 2000, 15:23:22 GMT"> - показва, че съдържанието на страницата след тази дата и час вече не е актуално и забранява четенето от кеша на диска.

СПЕЦИАЛНИ СИМВОЛИ

 

        Има символи, които не бихте могли да визуализирате в HTML документа просто като ги напишете. Представете си, че искате да покажете на екрана символа <. Ако решите да напишете следното:

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
специални символи</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<
</BODY>
</HTML>

..вие просто ще объркате браузъра, защото когато срещне символа <, той решава че това е началото на елемент. За тази цел вие трябва да използвате така наречените специални символи. Това са символи, които могат да объркат браузъра, като <,>,#,&,$ и т.н., или пък не можете да наберете директно от клавиатурата, като №,®, и др.

    Специалните символи започват със знака & и завършват с ;, например символа за < е  &lt;    така че горния HTML документ е правилно да се напише така :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
специални символи</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

&lt;
</BODY>
</HTML>

Ето и някои от най-често използваните специални символи :

!

&#33;

"

&quot;

#

&#35;

$

&#36;

%

&#37;

&

&amp;

:

&#58;

;

&#59;

< 

&lt;

> 

&gt;

?

&#63;

@

&#64;

&#153;

 

&nbsp; (интервал)

©

&copy;

®

&reg;

±

&plusmn;

½

&frac12;

Обърнете внимание, че на някои символи отговаря специален символ име, а на други число. Числото е ASCII кода на съответния символ. На всеки специален символ отговаря някакво число от ASCII таблицата.  Например на ® отговаря &#174; , така че дали ще напишете &#174; или  &reg; ефекта ще е същия, показването на символа ®.


Едно добро начало с HTML - част 6-та

Коментари