Photoshop

Графични изображения6

Графични изображения
(0 от 0 гласували)

Графични изображения


Част I


Може да изтеглите цялото видео от тук - ИЗТЕГЛИ


Част II


Може да изтеглите цялото видео от тук - ИЗТЕГЛИ


Част III


Може да изтеглите цялото видео от тук - ИЗТЕГЛИ


Част IV


Може да изтеглите цялото видео от тук - ИЗТЕГЛИГрафични изображения: векторни и растерни, резолюция, размер, компресия, файлови формати. Цветови модели, цветови пространства и модове, управление на цвета. Хистограма, настройки на цвета и тона.Видеото е от академията на телерик
https://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/photoshop/about
Графични изображения

Коментари