CSS

Основи на CSS6

Основи на CSS
(0 от 0 гласували)

Основи на CSS

Основи на CSS - Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript уроци | Web Design

with HTML 5, CSS 3 and JavaScript Video Tutorials
https://html5course.telerik.com
Иван Жеков, 2012 г.


Създаване и употреба на CSS стилове, селектори, стилови дефиниции, шрифтове и фоновеСъдържание:
- Какво е CSS?
- Форматиране с каскадни стилове (CSS)
- Селектори и стилови дефиниции
- Свързване на HTML и CSS
- Шрифтове и текстови стилове
- Фонове
- Цветове и изображения


Introduction to Styling with Cascading Stylesheets (CSS)
The website and all video materials are in BulgarianTable of contents:
- What is CSS?
- Styling with Cascading Stylesheets (CSS)
- Selectors and style definitions
- Linking HTML and CSS
- Font and text styles
- Backgrounds
- Colors and images
Основи на CSS

Коментари