HTML

Основи на HTML6

Основи на HTML
(0 от 0 гласували)

Основи на HTML


(Училищна академия, септември 2012)
https://academy.telerik.com/school-academy/meetings/details/2012/09/13/web-design-with-html5-and-css3-lesson
Лектор: Георги Георгиев
Година: 2012

Съдържание:- Hypertext Markup Language (HTML)
- HTML Концепции
- Документна структура в HTML
- Секционни елементи (Section Elements)
- Семантични структурни тагове
Основи на HTML

Коментари