Microsoft Word

Макроси6

Макроси
(0 от 0 гласували)

1. Същност - макросите са запомняна серия от команди.

 

2. Създаване и записване на макроси в Word

 

I. Отвори Tools -> Macro Record -> New Macro. Появява се поле, в което се въвежда името на макроса.

II. Въвежда се име, (което винаги трябва да започва с буква и никога с цифра) , което съдържа до 80 знака без интервал.

III. Отвори Store Macro In и след това отваряш активния в момента документ или в All Document's (Normal dot.), за да може да използвате макроса във всички документи. Можете да свържете с клавишна комбинация или да съзададете бутон на лентата с инструменти.

IV. Щракни в полето Description и въведи кратко описание на функциите, които ще се изпълняват в макроса.

V. Натиснете OK

VI. Изпълнете задачата, която искате да изпълните.

VII. След приключване с различните етапи, щракнете върху Stop Recording

 

3. Създаване на клавишни комбинации

 

I. Tools -> Customize

II. Щракнете върху Keyboard

III. В Categories - Macros

IV. От появилия се списък изнирате върху този, който искате да свържете с клавишна комбинация

V. Щракнете върху Press New Shortcut Key и след това натиснете клавишната комбинация . Ако е заета натиснете Backspace и след това нова комбинация.

VI. Натиснете Assing

VI. Накрая Close

 

В Power Point няма клавишни комбинации.

 

В Excel

 

I. Tools -> Macro -> Macros

II. Избирате макроса и след това Options в полето Shortcut Key въведете клавиша, който искате да използвате като бърз.

 

Например:

Ctrl + буква

или

Ctrl + Shft + буква

Не се използват:

Ctrl + P - за отпечатване ;

Ctrl + S - за съхраняване и други.

 

Макроси

Коментари