Други

Лазерни принтери6

Лазерни принтери
(0 от 0 гласували)


Лазерни принтери

Компютърният принтер или просто принтер, произвежда твърдо копие (постоянно четливо текстово или графично) на документи запазени в електронна форма, обикновено върху хартия. Много принтери са основно използвани като периферни устройства на локални компютърни. Най-често срещани са матричните, мастиленоструйните и лазерните принтери.

Лазерните принтери са известни заради тяхното висококачествено отпечатване, бързата скорост и ниската цена на отпечатана страница. Те са широко използвни в обикновените офис приложения. Съвременните лазерни принтери са многозадачни – принтират, докато изпращат факс, сканират и копират. Повечето от моделите се предлагат в комплект с програми за управление, което допълнително улеснява интегрирането им в офиса.

История:

Лазерният принтер е изобретен през  1969 година в Xerox от изследователя Gary Starkweather . Прототипът бил създаден чрез модифицирането на съществуващ ксерографски копир. Хардуерът бил готов само за една седмица, но до завършването на компютърния интерфейс и програмното осигуряване изминали още 3 месеца.

Първият лазерен принтер за пазарно производство е IBMмодел 3800. Произведен е през 1975 и е предназначен за печат на голямо количество документи като фактури и други.  За него често се казва „че заема цяла стая”, отнасяйки се към големите му размери.

Първият лазерен принтер предназначен за употреба в офис еXerox Star  8010, който обаче е с твърде висока цена.

Вътрешно Устройство и начин на действие:

Лазерният принтер въплъщава върховите технологии за отпечатване, включително лазерно проектиране на изображението, прецизно придвижване на хартията и микропроцесорно управление на всички действия. За да създаде отпечатък с топографско качество, каквото е характерно за него, лазерният принтер трябва да управлява безупречно пет различни операции едновременно:  трябва да обработва данните, идващи от компютъра,  да преобразува тези данни в инструкции, които управляват движението на лазерния лъч, да контролира движението на хартията, да прехвърли изображението върху хартията така че тя да поеме черния тонер, който го прави видимо, и да фиксира това изображение трайно върху хартията.


Цветни лазерни принтери

За разлика от черно-белите, цветните лазерни принтери използват цветни тонери, обикновено CMYK (cyan, magenta, yellow, black). Комбинирайки тези четири може да се получи целия спектър от цветове. Има различни начини за постигане на това, приложени в различните модели. Цветните лазерни принтери имат повече от един сканиращ механизъм. Цветното печатане внася известна сложност в процеса, защото и най-малките грешки могат да доведат до влошаване на качеството на копието (например размазване или размиване на цветовете). Затова, за по-точна регистрация на изображението, някои лазерни принтери използват голям въртящ се ремък, наречен предавателен. Той преминава пред всички касетки и върху него прецизно се нанасят слоеве от всеки тонер. Други модели прилагат цветовете един по един върху хартията докато се получи желаното изображение. Интензивността на цветовете зависи от количеството полепнал тонер. За да се окаже, че на даден участък от изображението е необходим по – интензивен цвят просто този участък се осветява по – дълго от останалите и така в последствие поема повече тонер.


Интрфейси при лазерните принтери

Преди принтерът да започне да печата той трябва да получи данните за страницата и да прецени как трябва да сложи всичко на хартията. Тези задачи се изпълняват от контролера на принтера. Контролерът представлява микрокомпютъра на принтера. Той осъществява комуникацията между принтера и устройството източник на данни. На принтера се предава основа информация за форматиране на изображението. За целта се използват скриптови езици като Hewlett Packard's Printer Command Language (PCL) и Adobe's Postscript. Те представят страницата във векторна форма, а от нея принтерът изгражда така нареченият bitmap image. Той включва детайлно описание на страницата заедно с информация за шрифтове, изображения, полета на страницата и други. При повечето лазерни принтери тази информация се пази в паметта на контролера. Така различните заявки за принтиране могат да се съхраняват в опашка и да се обработват една по една. Освен това се спестява време при създаване на повече от едно копие, тъй като данните трябва да се изпратят само веднъж. Връзката между принтера и устройството източник се осъществява по комуникационни интерфейси, най- често използвани от които са USB, паралелен и мрежов.

USB (Universal Serial Bus) е входно-изходен интерфейс базиран на серийна архитектура. Той дава възможност за по-бърз трансфер на данни поради поддръжката на по-голяма тактова честота от паралелния интерфейс. Освен това кабелите за връзка през сериен интерфейс са по-евтини от тези за паралелен.

Чрез паралелния интерфейс връзката се осигурява с помощта на паралелните портове на устройствата. Тези портове позволяват едновременното обработване на данни по няколко канала. При персоналните компютри могат да се изпратят или приемат едновременно 8 бита данни.

Мрежовият интерфейс позволява няколко устройства да споделят един принтер. Например в офис един принтер често е свързан към няколко компютръра. В такава ситуация контролерът на принтера обработва заявките на всеки компютър по отделно, но може да поддържа връзка и комуникация с няколко едновременно. Съществуват също така принтери, които поддържат безжична мрежова връзка с други устройства. Много от съвременните принтери могат директно да работят с информация от електронна медия като флаш паметта или фото устройства като дигиталните камери.


Характеристики на лазерните принтери

Параметри: Стойности при лазерните принтери

Технология: Електрофотография

Скорост на печат PPM (Страници за минута) 4 - 50 PPM

За индустриални принтери до 1000 PPM

Разделителна способност  DPI (Точки на инч) 300 - 2400 DPI

Месечно натоварване  PPM (Страници на месец) 6,000 - 300,000 PPM

За индустриални принтери   до 18 милиона PPM

Цена [US$] -   200 - 8,000 $

За индустриални принтери-   до 1,000,000 $

Цена на страница (цента)-    1.0 - 8.7


Сравнение между лазерни, мастиленоструйни и матрични принтери

По принцип лазерните принтери предлагат по-висока резолюция от мастиленоструйните, а оттам и по-добро качество на печат. Мастиленоструйните принтери създават изображението чрез пръскане на миниатюрни капчици мастило. Ако се сравнят две страници с еднакво съдържание, едната отпечатана на мастиленоструен, а другата на лазерен принтер, ще се види че при лазерните принтери шрифта има по-гладки ръбове. Мастиленоструйните принтери обаче са доста по-евтин избор при цветното печатане. Най-съвременните предлагат отлични яснота и яркост на цвета и са много подходящи за отпечатване на снимки. Докато обаче самите мастиленоструйни принтери са по-евтини, поддръжката им е по-скъпа. Кутийките с мастило трябва да се сменят доста често ако се печата много, особено ако се отпечатват снимки, а не са евтини. При лазерните принтери касетките с тонер също са скъпи, но тяхна смяна се налага много по-рядко.

Матричните принтери постепенно бяха заменени от мастиленоструйните и лазерните. Матричните са превъзхождани почти във всяко отношение от другите видове принтери. Скоростта и качеството на печат тук са по-малки в сравнение с един мастиленоструен например. Освен това при работа матричните принтери възпроизвеждат голямо количество шум. Предимствата им са главно в най-ниската цена на отпечатана страница от трите вида и факта, че при свършване на мастилото яркостта при отпечатване намалява постепенно, вместо принтерът да спре извежднъж да печата.


Отстраняване на проблеми при лазерни принтери

Много от проблемите при лазерните принтери са подобни на срещаните при другите типове принтери.

Поради изключителната сложност на системата за подаване на хартията при лазерните принтери, засяданията са обичаен проблем. Този проблем зачестява с износването на компонентите на принтера. Засяданията се получават обикновено в три основни секции на принтера:

•Участъка за поемане

•Участъка за регистрация

•Участъка за фиксиране

Ако гуменият сепаратор в участъка на поемане е прекомерно износен, в принтера може да бъде изтеглен повече от един лист хартия, което да предизвика засядане.Самата хартия също може да причини засядане, ако е прекалено тежка, прекалено дебела или ако тавите се претоварят. Използването на неподходяща хартия може да попречи на работата на сепаратора, вследствие,на което да се изтеглят няколко страници и да се получи засядане. Използването на хартия със специално покритие може да е опасно, защото покритието може да се разтопи или запали.


Ето някои от симптомите на проблем с лазерния принтер:

•Принтерът не реагира, захранването е включено, но не се печата.

•Отпечатъкът на страницата е светъл или размит.

•Извежда се празна страница.

•Петна или черен прах на хартията.

•Вертикални линии на хартията.

•Принтерът не зарежда хартия.

•Засядания на хартия в принтера.

•Засядането на хартия е изчистено, но машината продължава да сигнализира за него.


Поддръжка на лазерните принтери

Най-често поддръжката на лазерните принтери включва смяна на касетката съдържаща тонера. Някои модели имат възможност да отброяват отпечатаните страници след последнат смяна и изкарват предупредително съобщение когато наближи време за нова смяна. При останалите модели потребителят сам трябва да отброява отпечатаните страници или да следи за необичайно поведение като проблеми със захранването с хартия или влошено качество на печат.

При механизмът, който се грижи за подаването и изкарването на хартията, поддръжката е свързана с неговото почистване от прах и тонер с прахосмукачка и смяна на гумените ролки.

Някои производители предлагат и пакети за поддръжка, които включват всичко необходимо и са специфични за всеки модел принтер.


 


Лазерни принтери

Коментари