SEO

Компресиране на CSS файловете.6

Компресиране на CSS файловете
(0 от 0 гласували)


Компресиране на CSS файловете.


Съкратете времето през което потребителите изчакват зареждането на вашия сайт. Като използвате Gzip и PHP, вие може да намалите размера на CSS файловете си. Тази техника е полезна и проста за подобряване скоростта на download на вашия сайт, като работи с много PHP инсталации, дори и на такива хостинг системи, които нямат включен mod_deflate в техните Apache конфигурации. Добавете този код в горната част на всяка ваша страница. Променете пътя до CSS файловите стилове. Ето и кода за оптимизация:


if(extension_loaded('zlib')){ ob_start('ob_gzhandler'); } header ("content-type: text/css; charset: UTF-8"); header ("cache-control: must-revalidate"); $offset = 60 * 60; $expire = "expires: " . gmdate ("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT"; header ($expire); ob_start("compress"); function compress($buffer) { // премахва коментарите $buffer = preg_replace('!/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*/!', '', $buffer); return $buffer; } // лист с CSS файловете или JS, които ще се Gzip-нат (компр.) include('global.css'); include('style.css'); if(extension_loaded('zlib')){ ob_end_flush(); }

Редактирайте include('global.css'); и include('style.css'); като това трябва да е пътя до вашите CSS стилове.
Компресиране на CSS файловете.

Коментари