CSS

Как да защитим CSS файла си от кражба6

Как да защитим CSS файла си от кражба
(0 от 0 гласували)

Как да защитим CSS файла си от кражба

 

За целта ще използваме .htaccess и PHP. Да видим как става:

 

В index.php файла преди да включим CSS файла в кода на страницата, ще даден стойност на една сесийна променлива (csskey) - $_SESSION['csskey']. След това, ще проверим тази променлива в CSS файла и ако тя е със същата стойност, която сме задали ние изпълнението на CSS ще продължи ако ли не ще спре и кода да няма да се зареди.

index.php

<?php
session_start(); $_SESSION['csskey'] = "hello"; ?> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> </head> <body> Hello World </body> </html>


Hello World

Много е важно да знаете, че session_start(); трябва да е точно в началото(между

CSS файла - тук е време да променим на какво е равна нашата сесийна променлива csskey и за целта нашия CSS файл няма да е style.CSS, а style.PHP.

style.php 

<?php 
    session_start(); 

header("Content-type: text/css");
if ($_SESSION["csskey"] != "hello") { die("Protected"); }
$_SESSION["csskey"] = "somethingelse"; ?> body { background-color: #000; color: #fff; }

За финал създайте файл .htaccess със следното съдържание:

.htaccess

RewriteEngine on
RewriteRule style.css style.php

И така ако някой се опита да отвори style.css, ще види съдържанието на style.php! ;)

Как да защитим CSS файла си от кражба

Коментари

hakera1501 03 January 2011 22:39:06 | #1 Браво за труда ! мерси за урока ! от мен имаш 6