JavaScript

Начало с JavaScript6

Начало с JavaScript
(6.0000 от 1 гласували)

Начало с JavaScript.

    Javascript е най-широко разпространеният език за програмиране в интернет, след HTML. Въпреки че го нарекохме "език за програмиране", с негова помощ не се пишат програми, а скриптове които се вмъкват в HTML документа. В този смисъл JavaScript е език за писане на скриптове, докато JAVA  е език за програмиране. Освен съвпадението в част от името, двата езика нямат кой знае какви прилики, дори са разработени от различни корпорации ( JAVA е дело на SUN, a JavaScript е разработка на Netscape). JAVA е мощен език за програмиране не само на интернет приложения, но и на самостоятелни програми за различни платформи. Интернет приложенията на JAVA се наричат аплети. Те са файлове с разширение .class и се вмъкват в HTML документа между таговете <APPLET> и </APPLET>. Тук няма да се спираме подробно на JAVA аплетите.
    Нека разгледаме възможностите на JavaScript, какво можете и какво не можете да правите с него :

·         Ефекти с изображения. Rollover ефекти, слайд шоу, и много други.

·         Уравление на прозорци и рамки. Отваряне и затваряне на прозорци, задаване на размера на прозорец, управление на един прозорец от друг и т.н.

·         Разпознаване на типа на браузъра, операционната система, разделителната способност на екрана и дълбочината на цветовете.

·         Много други работи :-)

Какво не можете да правите с помощта на JavaScript :

·         Не можете да записвате информация на сървъра (не можете да организирате форуми, да обработвате бази данни)

    JavaScript кода се вмъква в HTML документа между двойката елементи <SCRIPT> и </SCRIPT>. Когато срещне тагът <SCRIPT>, браузъра разбира че трябва да спре интерпретирането на HTML кода и да започне да обработва скрипта, намиращ се между <SCRIPT> и </SCRIPT>. Този скрипт не е задължително да бъде написан на JavaScript. Има и други езици за  писане на скриптове, например VBScript. Затова когато пишете отварящия таг за скрипт, трябва да укажете на браузъра на какъв език ще бъде скрипта. Ако този език е JavaScript трябва да напишете <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">. Нека да направим една уеб страница в която да вмъкнем JavaScript код, който да изписва на екрана "Здравей!"

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

   document.write("Здравей!")
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

   За Ваше улеснение от сега нататък ще изписваме HTML таговете с червени букви, а JavaScript операторите със сини.

    Препишете горния код в някой текстов редактор и запазете файла като javascript.html. След това го стартирайте с някой браузър.
    ! Някои по-стари версии на Netscape Navigator и Internet Explorer не разбират JavaScript. Затова трябва да скривате скрипта в HTML коментари <-- и //-->. Така по старите версии на браузърите ще помислят JavaScript кода за коментар и няма да съобщят за грешка.

    Ето как ще изглежда горния HTML документ, но със скрипт заграден с коментари:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--

   document.write("Здравей!")
   
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

   Обърнете внимание, че JavaScript операторите се пишат с малки букви.
Горния пример не прави нищо особено. Той самоизписва на екрана надписа "Здравей!". Можете да форматирате текста, като в javascript кода вмъкнете html  таг:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--

   document.write("<B>Здравей!</B>")
   
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

    Така текста ще се покаже удебелен. Текстовете в javascript се изписват между кавички " и ".


Начало с JavaScript

Коментари