HTML

Разделители на текст6

Разделители на текст
(0 от 0 гласували)

 Разделители на текст

 

Когато ни е необходимо да разделим текст в HTML страницата на абзаци, можем да използваме маркера:
<P> </P>

За подравняване на абзац вляво, центрирано или вдясно се задават опции в маркера <P>:
<P ALIGN=LEFT> </P> - може и да не се пише, защото по подразбиране винаги е вляво подравнено.
<P ALIGN=CENTER> </P>
<P ALIGN=RIGHT> </P>

За прекъсване на реда на определено място се използва:
<BR>

Ако искате да вмъкнете хоризонтална черта в текста, използвайте:
<HR>

 


Дължина на чертата може да се зададе като брой пиксели или  в % от ширината на прозореца чрез опцията WIDTH в <HR>.
<HR WIDTH=x>
<HR WIDTH=y%>

Хоризонталната черта може да се подравни спрямо границите на текста вляво, вдясно или да се центрира, когато е по-къса чрез опцията ALIGN в <HR>.
<HR ALIGN=LEFT>
<HR ALIGN=CENTER>
<HR ALIGN=RIGHT>

Дебелина на чертата в брой пиксели може да се зададе чрез опцията
<HR SIZE=x>
Резултат от маркера <HR ALIGN=CENTER SIZE=5 WIDTH=200> е:


Ако искате да сложите плътна черта, без триизмерна (3D) сянка, използвайте:
<HR NOSHADE>


Пример:

3-те основни теми ще разделим с по 2 хоризонтални черти, датите за приемните изпити ще подравним в центъра. Ще използваме и картина като фон:

backgr.gif :

HTML код:

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>WWW Страница на училище "Кирил и Методий" 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BACKGROUND=backgr.gif> 
<H1 ALIGN=CENTER>Училище "Кирил и Методий" </H1> 
<H2>История на училището</H2> 
<P>Училището е създадено през 1901г. </P> 
<P>Един от въпитаниците му е ... </P> 
<HR> 
<HR SIZE=5 WIDTH=80%> 
<H2>Учебни програми</H2> 
В училището се изучават ... 
<HR> 
<HR SIZE=5 WIDTH=80%> 
<H2>Приемни изпити</H2> 
<P ALIGN=CENTER>Приемните изпити се провеждат през м. юни:<BR> 
17 юни - математика<BR> 
22 юни - български език<BR> 
</P> 
<HR> 
<HR SIZE=5 WIDTH=80%> 
</BODY> 
</HTML> 

На екрана можете да видите следното:

Разделители на текст

Коментари