HTML

Структурно описание на документа6

Структурно описание на документа
(0 от 0 гласували)

Структурно описание на документа

 

HTML предлага два начина за оформяне на страниците - структурно и физическо. В този раздел ще разгледаме структурното описание на един документ чрез HTML

В даден документ може да имаме основна тема, обикновен текст и заглавия, както и друга информация, която показваме на отделно място. HTML предлага шест нива на отделяне на темите по важност.

Ако искаме да посочим чрез големината на шрифта и разположението на текст, че е заглавие или основна тема в документ, използваме маркер за заглавие от първо ниво: 
<H1> </ H1> 

За заглавията на подтемите използваме маркер за заглавие от второ ниво:
<H2> </H2> 

Заглавията на под-(под-(под-))темите се поставят между маркерите за съответни нива от трето до шесто: 
<H3> </H3> 
<H4> </H4> 
<H5> </H5> 
<H6> </H6>
 

Резултата от:

<H1>Заглавие от ниво 1</H1>

<H2>Заглавие от ниво 2</H2>

<H3>Заглавие от ниво 3</H3>

<H4>Заглавие от ниво 4</H4>

<H5>Заглавие от ниво 5</H5>

<H6>Заглавие от ниво 6</H6>

 

е следния:

Заглавие от ниво 1

Заглавие от ниво 2

Заглавие от ниво 3

Заглавие от ниво 4

Заглавие от ниво 5
Заглавие от ниво 6

Заглавията по подразбиране се подравняват вляво. Чрез следните опции можем да подравняваме вдясно или да центрираме заглавията: 
<Hi ALIGN= LEFT> (може да не се пише) 
<Hi ALIGN= CENTER> центрирано заглавие 
<Hi ALIGN= RIGHT> подравнено вдясно 
i=1,2,3,4,5,6 за всяко от нивата 

Когато е необходимо част от текста да бъде с отместване навътре, се използват маркерите: 
<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE> 

За да наблегнем на част от текста можем да го маркираме с 
<EM> </EM> 
Обикновено ще се появи като наклонен текст. 

Ако искаме да наблегнем по-силно / текста да изпъква, използваме маркерите 
<STRONG> </STRONG> 
Ще се появи като почернен текст. В зависимост от броузера може и да е наклонен. 

Когато искаме да вмъкнем цитат, ще го маркираме с 
<CITE> </CITE> 
Ще се появи като наклонен текст

Можем да посочим адресна информация (напр. адрес на автора) чрез маркерите: 
<ADDRESS>    </ADDRESS> 
Текстът между тях ще се появи като наклонен текст

Пример:

Отворете notepad и добавете кода по долу и запаметете като (marker.html) и го отворете, за да видите ефека от удебелените маркери: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>WWW Страница на училище "Кирил и Методий" 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="lightyellow"> 
<H1 ALIGN=CENTER>Училище "Кирил и Методий" </H1> 
<H2>История на училището</H2> 
Училището е създадено през ... 
<H2>Учебни програми</H2> 
В училището се изучават ... 
<H2>Приемни изпити</H2> 
Приемните изпити се провеждат през ... 
</BODY> 
</HTML> 

В резултат на това маркиране на екрана може да се види: 

Структурно описание на документа

Коментари