MS Power Point

Основни операции със слайдове6

Основни операции със слайдове
(0 от 0 гласували)

 

Дублиране на слайдове в рамките на презентацията

Дублираните слайдове се вмъкват непосредствено под избраните от вас слайдове.

  1. В раздела Структура или Слайдове в нормален изглед изберете слайдовете, които искате да дублирате. (Ако искате да изберете последователни слайдове, натискайте клавиша SHIFT докато щракате; за слайдове, които не са последователни, натискайте клавиша CTRL докато щракате.)
  2. От менюто Вмъкване изберете Дублирай слайд.

Съвет


Изтриване на слайд

  1. В раздела Структура или Слайдове в нормален изглед изберете слайдовете, които искате да изриете. (Ако искате да изберете последователни слайдове, натискайте клавиша SHIFT докато щракате; за слайдове, които не са последователни, натискайте клавиша CTRL докато щракате.)
  2. В менюто Редактиране щракнетеИзтрий слайд.

Съвет


Скриване на слайд

  1. В раздела Слайдове в нормален изглед изберете слайда, който искате да скриете.
  2. От менюто Слайдшоу изберете Скрий слайда.

    До слайда, който сте скрили, се появява иконата на скрит слайд Изображение на икона с номера на слайда в нея.

Забележка  Слайдът остава във вашия файл, дори и да бъде скрит по време на изпълнение на презентацията.


Показване на скрит слайд

Направете едно от следните неща:

Възстановяване на скрит слайд да се вижда в слайдшоу

Показване на скрит слайд по време на слайдшоу


Мащабиране на слайд

  1. Щракнете върху областта, мащабирането на която искате да промените - или раздела Структура, или раздела Слайдове, или слайда, който се вижда в прозореца за слайда.
  2. В лентата с инструменти Стандартни щракнете върху стрелката до полето Мащабиране Изображение на бутон, след което щракнете върху желаното от вас увеличение.

Съвет

Основни операции със слайдове

Коментари