Уроци 90-100 от 618

Анализ на Шибил от Йордан Йовков

Анализ на "Шибил" от Йордан Йовков

“Шибил” – героят е поставен в началото на разказа в лръстопътни екзистенциални екзистенциални ситуации, моменти, в които е взел съдбоносни решения да промени досегашния си безнравствен живот. Цялото му поведение в разказа е разкрито чрез жестове...
Simonsita
1907 0
Анализ на разказа Шибил от Йордан Йовков

Анализ на разказа "Шибил" от Йордан Йовков

Целият живот на Йовков е белязан със знака на зрелостта на човека в отношението му към света. Емблена на неговото присъствие в българската литература е чистият хуманизъм. Филклорната песен,легендата и въобще паметта на народа ...
Simonsita
5844 1