Уроци 80-90 от 618

Анализ на Песента на колелетата - Йордан Йовков

Анализ на "Песента на колелетата" - Йордан Йовков

Увод: В цялото си творчество Йордан Йовков интерпретира големите и вечни теми за духовния свят и красотата на личността, за универсалните и непреходни ценности на битието, за добротата...
Simonsita
19560 0
Анализ на Песента на колелетата - Йордан Йовков

Анализ на "Песента на колелетата" - Йордан Йовков

Увод:В цялото си творчество Йордан Йовков интерпретира големите и вечни теми за духовния свят и красотата на личността, за универсалните и непреходни ценности на битието, за добротата, любовта и хармонията...
Simonsita
5359 0
Анализ на Серафим от Йордан Йовков

Анализ на "Серафим" от Йордан Йовков

Проявленията на добротата и щедрост в човешкия живот и милосърдието към нуждаещите се даряват тиха радост от единението с всичко съществуващо. В материалния свят на хората, отразен в разказа „Серафим” ...
Simonsita
2071 0
Анализ на Стихии от Елисавета Багряна

Анализ на "Стихии" от Елисавета Багряна

Още в първата си стихосбирка, „Вечната и святата”, най-видната българска поетеса Елисавета Багряна дава живот на нов тип чувствителност в българската поезия. Докато в любовната лирика на Вазов, Пенчо лавейков ...
Simonsita
6481 0