Уроци 70-80 от 618

Анализ на Илиада

Анализ на "Илиада"

Хо­ра и Бо­го­ве; Те­ма­та за вой­на­та и ми­ра; Те­ма­та за сва­да­та и по­ми­ре­ни­е­то “Или­а­да” на Омир е най-ви­со­ко­ху­до­жес­тве­на­та епи­чес­ка по­е­ма от тро­ян­ския ми­то­ло­ги­чен ци­къл. Чрез лич­на­та съд­ба на ге­ро­и­те, Омир го­во­ри
mOn
1733 0
Анализ на Кукувица от Елисавета Багряна

Анализ на "Кукувица" от Елисавета Багряна

Първата стихосбирка на младата Багряна, „Вечната и святата", 1927 г., веднага е възприета от критиката като книга-провокация - както по отношение на поетическата традиция, така и по отношение на мотивите и битовите нагласи. Това е лирика ...
Simonsita
5662 0
Анализ на Майце си от Христо Ботев

Анализ на "Майце си" от Христо Ботев

Елегия - литературен вид, изграден върху трагични преживявания. Елегията винаги е трагичен монолог, в който, подобно на монолозите в трагедията, има своеобразно развитие на чувствата, обосновано от елемент на размисъл...
mOn
2465 0