Други

Символика на плодовите дървета. Част четвърта.

Символика на плодовите дървета Част четвърта
(0 от 0 гласували)

 

Символика на плодовите дървета. Част четвърта.

Черницата, Крушата и Лимонът

Черница
(Morus)

Кшпайците приемат черницата за знак на слънцето и живота. защото в развитието и при узряването се наблюдават стадии на брой три, които в Китай се свързват с трите етапа на човешкия живот: младост, зрялост и старост.

В Древна Гърция обаче се е считало, че това дърво и неговите плодове носят лош късмет.


Дърво с плод. 

Круша
(Pyrus)

Това растение е култивирано много отдавна от човека. Сведенията сочат, че това е станало през неолита чрез облагородяването на диви видове. Елините го считат за атрибут на могъщи богини - Хера и Афродита. От дървесината на круша били изработени прочутите статуи на Хера в градовете Тиринт и Микена.

В Древен Рим се приемало за знак на Помона, богинята на плодовете и плодните дръвчета. В Древен Китай това растение е символ на дълъг живот, защото крушата е дълголетно дърво. Ду-мата, която означава "раздяла" звучи по един и същ начин като наименованието на крушата: ли. Затова се смята, че влюбените и приятелите не трябва да разделят този плод на парчета по между си. Съществува една двойственост във възприемането на ивета на това дърво: от една страна той символизира печал и нетрайност, а от друга е знак за красота.

формата на крушовия плод, който е разширен си в долната си част, наподобява женска фигура и поради това е възприеман като атрибут на женската сексуалност.

През Средновековието в Европа това дърво и неговите плодове се свързват алегорично с Ева - майката на всички хора.


Дърво с плод.


Лимон
(Citrus limon)

В юдеизма лимонът се възприема като символ на човешкото сърце. Смята се за символ и на чистотата и предаността. Счита се, че притежава защитни сили и предпазва от лош късмет; лимонът може да попречи на зловредна магия и отрова.


Разцъфнал цвят и плод.


Автор: Илиана Т. Илиева-Дъбова

Символика на плодовите дървета. Част четвърта.

Коментари