Правописни правила "О" вместо "У" и "У" вместо "О", "Ъ" вместо "А" и "А" вместо "Ъ", "Е" вместо "И" и "И" вместо "Е", "А" вместо "Я" и "Я" вместо "А", "А" вместо "О" и "О" вместо "А", "О" вместо "Ъ" и "Ъ" вместо "О", "И" вместо "Й" и "Й" вместо "И", "З" вместо "С" и "С" вместо "З", "Д" вместо "Т" и "Т" вместо "Д", „Щ“ вместо „Ш“ и "Ш" вместо "Щ". 

 

Някои често допускани грешки по отношение на правописа:

„О” или „У” 

Пишем „О” вместо „У”

волкан — вулкан

дооточнявам — доуточнявам (уточнение)

образование — образувание (от глагола образувам: скално образувание)

оважавам — уважавам

овековечавам — увековечавам

овеличавам (се) — увеличавам (се)

оеднаквявам — уеднаквявам

оказвам — указвам (указвам посока, път; синоними: показвам, посочвам)

оличавам — уличавам

оповавам се — уповавам се

опражнявам (се) — упражнявам (се)

осмихвам (се) — усмихвам (се) оспокоявам (се) — успокоявам (се)

оспивам се — успивам се

осъмнявам се — усъмнявам се

оспявам — успявам

оточнявам — уточнявам (уточнение)

охажвам — ухажвам

очудвам (се) — учудвам (се)

радиос — радиус

словообразователен — словообразувателен

Пишем “У” вместо „О”

кулиба — колиба

убесвам — обесвам

убиждам — обиждам

убичам — обичам

образувание — образование (от глагола образовам: висше образование)

указвам — оказвам (оказвам помощ, натиск)

улекна (ми) — олекна (ми)

упаковам — опаковам

уплаквам (се) — оплаквам (се)

упростявам — опростявам

упора — опора

упрощавам — опрощавам

упържа — опържа

урганизирам — организирам

уръдие — оръдие

уръжие — оръжие

усвежавам (се) — освежавам (се)

услушвам се — ослушвам се

усмелявам (се) — осмелявам (се)

„А” или „Ъ”

Пишем „Ъ” вместо „А”

обръщение — обращение (парично обращение)

Съществува и думата „обръщение“, която обаче има друг смисъл и затова е грешно да се употребява вместо „обращение“.

кървъв — кървав

неотдавнъшен — неотдавнашен

Пишем „А” вместо „Ъ”

обращение — обръщение

Обръщение е, например, „Уважаеми дами и господа“. Думата „обращение“ също е правилна, но има друг смисъл и не бива да се бърка с „обръщение“.

царвул — цървул

„Е” или „И”

Пишем „Е” вместо „И”

* интелегентен — интелигентен

* корегирам — коригирам

* Пишем „И” вместо „Е”

инжинер — инженер

привеждам — превеждам (превеждам от един език на друг; глаголът привеждам има съвсем друг смисъл: привеждам в действие, привеждам пример, доказателство)

 

„А“ или „Я“

* Пишем „Я“ вместо „А“

олимпияда — олимпиада

* Пишем „А“ вместо „Я“

христианство — християнство

„О“ или „А“

* Пишем „А“ вместо „О“

четах — четох

„О“ или „Ъ“

* Пишем на „Ъ“ вместо „О“

четъх — четох

„И“ или „Й“

* Пишем „Й“ вместо „И“

войн - лаик

лайк — лаик

 

В множествено число на думи от женски род завършващи на „Я” пишем „И”, а не „Й” – конституция – конституции, комуникация - комуникации. Съществителни, завършващи на “Й” в единствено число, в множествено се образуват с „И” – лакей – лакеи, лентяй – лентяи и т.н.

В единствено число местоимението коЙто , а в множествено коИто.

„З“ или „С“

* Поставяне на „С“ вместо „З“

исконно — изконно

испит — изпит (от изпитвам)

испускам — изпускам

источник — източник

нисш — низш

* Поставяне на „З“ вместо „С“

визш — висш

зборник — сборник

„Д“ или „Т“

* Поставяне на „Д“ вместо „Т“

свадба — сватба

* Поставяне на „Т“ вместо „Д“

загатка — загадка

„Щ“ или „Ш“

Поставяне на „Ш“ вместо „Щ“

посрешна — посрещна

съшност — същност


Правописни правила

Коментари