Техника

Видове ROM в PC

Видове ROM в PC
(0 от 0 гласували)

 

 

Видове ROM в PC

 

  1. System ROM (системен  ROM) - съдържа  POST, BIOS,  ISRs (system initialisation routine-инициализиращи системата програми които програмират системните устройства при включването на захранването, локализират и стартират операционната система на диска). 

  

  1. Adaptor ROM (Адаптивен ROM) - съдържа поддържащия софтуер необходим за специфична карта-мрежова, дисплейна. Програмите се изпълняват по време на системната последователност (ROM scan)      

  

Забележка: Някой адаптивен софтуер се намира на хард диска и се изпълнява чрез CONFIG.SYS.

 

  1. Shadow RAM (cкрит RAM) - Съдържа копие на  system ROM  за по-бърз достъп. Процедурата на копиране се извършва последователно по време на включване на захранването и обикновенно се разполага в горната част на адресното пространство. Допълнителен хардуер осигурява пренасочване на  ROM  адресите към RAM. Скритият RAM може също така да се помести в същото адресно пространство като  ROM. В този случай, под контрола на софтуер, ROM  чипът е забранен и скритата  RAM е конфигурирана само за четене.

 

  1. Keyboard Controller ROM (ROM  за контролер на клавиатурата) - Контролерът за клавиатурата е процесор с 40 извода, с вграден  ROM, RAM и  I/O  (входно-изходни) изводи  (обикновенно  Intel 8042 или съвместими). Контролерът управлява reset,   А20 извод, декодира сканиращите кодове на клавиатурата. В много системи резервния входно-изходен извод се използва за избор на скоростта на процесора.
Видове ROM в PC

Коментари