Есета

Търпимост и толерантност.

Търпимост и толерантност
(0 от 0 гласували)

Търпимост и толерантност. Как се отнасяме към съучениците си и как се отнасят учителите към тях?

 

Откакто съм ученик, а това са вече цели 12 години, знам че класът и училището са втория ни дом, второто ни семейство. Класът е основна единица в образованието. За да съществува един клас, между съучениците в него трябва да има търпимост и толерантност. Какво представляват търпимостта и толерантността ли? Ами за мен те са нещото, което лежи в основата на класа. Няма ли ги тези две неща – няма го и класа. Някога те са били много по – висока морална ценност, а сега – няма такова нещо. Сега всеки един клас е изграден от вълци в овчи кожи. Всеки един е двуличник! Защо стана така? Защото живота ни промени? Защото всичко стана на въпрос на принципи? Не! Всичко стана зарад факта, че всеки гледа своите интереси и не се интересува от другарчето до себе си. Колкото и грозно да звучи, това си е самата истина. В много голяма степен от учениците, нещото наречено морални ценности не съществува. За моят клас мога да кажа само едно нещо – това си е моят клас и аз си го харесвам такъв, какъвто е! Може да сме двулични, може да сме каквито и да е, но това си е моят клас. Отношенията ни в класа са от типа „ ето си ти камиончето, дай си ми куклата”. Днес сме сърдити един на друг, на другия ден вече ни няма нищо и пак всичко си е на 6. Доколкото въпроса с отношението на учителите към съучениците ми – всеки учител се отнася с мен, с моите колеги, така, както си го заслужим!


Търпимост и толерантност.

Коментари