История

Английска революция (1640 - 89)

Английска революция 1640 - 89
(0 от 0 гласували)

АНГЛИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 1640-89

(Средновековна и нова история, История на Европа)

 

   Антимонархически революционни преобразования в Англия, които започват в началото на 17 в., след изостряне на конфликтите между династията на Стюартите и Парламента, между официалната англиканска църква и пуританството. 3 ноем. 1640 - Чарлз I свиква Парламента, начало на революцията. 1640-42 - конституционен период; Парламентът ограничава политическата и финансовата власт на краля. 10 ян. 1642 - кралят избягва от Лондон в Нотингам и обявява война на Парламента (22 авг.). 1642-46 - I гражданска война - привържениците на Дългия парламент и парламентарната армия на О. Кромуел нанасят поражения на войските на Чарлз I при Марстън Мур (2 юли 1644) и Нейзби (14 юни 1645). 1647 - сред революционната армия започва борба между левелерите, които се обявяват за демократична република, и индепендентите, които са за ограничена конституционна монархия; селяните не получават земя и се отдръпват от революцията; презвитерианите се обявяват за компромис с краля. 1647-48 - II гражданска война. 16 юли 1648 - победа на революционната армия при Престън. 30 ян. 1649 - Чарлз I е екзекутиран; 19 май - провъзгласяване на републиката; индепендентите начело с Кромуел вземат надмощие над презвитерианите, разгромяват демократичните движения на левелерите и дигерите. 1649-50 - армията на Кромуел потушава националноосвободителната борба на ирландския и шотландския народ. 1653-58 - военна диктатура на Кромуел, лорд протектор. 1659 - управление на Ричард Кромуел. 1660 - възстановяване на Стюартите. 1688-89 - държавен преврат (виж "Славна революция"), който утвърждава върховенството на Парламента над краля; начало на конституционната (ограничената) монархия.

Алегория на Английската гражданска война от Уилям Шекспир Бъртън. Изобразява кавалер лежащ на земята, докато пуритан в черно стои на заден план.


Английска революция (1640 - 89)

Коментари