История

Варна - Средновековна нова изтория, История на Ази

Варна - Средновековна нова изтория История на Ази
(0 от 0 гласували)

ВАРНА

(Средновековна и нова история, История на Азия)

 

   Основни съсловия в кастовата система, възникнала в Древна Индия: брахмани - жреци, кшатрии - воини, вайши - земеделци, занаятчии и търговци, и шудри - слуги. Възникването на варна е свързано с разделението на труда. Принадлежността към варна се определя по рождение. Теорията за деление на обществото на варна в йерархична градация (за първи път изложена в химна Пуруша сукта, Ригведа) е поддържана от брахманистката религия и е сред космогоничните представи в индуизма. Въз основа на варна постепенно се оформят затворени обществени групи, които португалците обозначават с термина каста (от 16 в.).


Варна - Средновековна нова изтория, История на Ази

Коментари