История

Аксумско царство - История на стария свят

Аксумско царство - История на стария свят
(0 от 0 гласували)

АКСУМСКО ЦАРСТВО

(История на Стария свят,  История на Древния изток)

    Държава на територията главно на Северна Етиопия, със столица Аксум. Съществува от 1 до 10 в. Търговски връзки със страните на Източна Африка, Индия и др. През 300 аксумски цар завладява Нубия. В средата на 4 в. цар Езана се приобщава към християнството и то става официална религия. При цар Калеб Аксумското царство е в апогея си. Окупирано от арабите от крайбрежието на Червено море, то постепенно запада.

Първото чуждестранно сведение за царство Аксум е "Перипъл на Еритрейско море", където то е описано като важен център за търговията със слонова кост, широко изнасяна суровина в Античността.„ "Оттам до града на народът, наречен аксумити, има още пет дена път; дотам се пренася цялата слонова кост, идваща отвъд Нил, през областта Циений, а след това отпътува към Адул" “ —Перипъл на Еритрейско море, Гл.5[1]

Засилването на аксумитското влияние започва в края на 2 и началото на 3 век. В края на 3 век пророкът Мани определя царство Аксум като една от великите държави по това време, заедно с Персия, Рим и Китай. Приблизително по същото време започва и сеченето на собствена валута.

Аксумитите приемат Християнството между 325 и 328 година по време на управлението на цар Езана. След покръстването царство Аксум става първата държава в света, която изобразява Светия Кръст на своите пари. В първия Златен век територията на царството се е простирала върху части днешните Етиопия, Еритрея, Северен Судан, Южен Египет, западните части на Йемен и Саудитска Арабия, Джибути и западна Сомалия.

Втори златен век се състои в началото на 6 век. По-късно започва период на упадък, спира сечта на пари. Разпространението на Исляма води до занемаряване на търговията с Далечния Изток и Европа, в частност Византия. Царица Гудит (или Юдит), която е имала еврейски или езически религиозен произход, разрушава царството през 10 век. Малко информация е запазена за Аксум след нейното управление, характеризиращо се с избиване на местното население и разрушаването на храмове.

След Гудит на власт идва християнската династия Загве, която възстановява поне отчасти културата на аксумитите. Въпреки това царство Аксум окончателно е престанало да съществува в истинския си вид след 10 век.

Последният цар от Загве е убит по време на битка от Йекуно Амлак, за който се смята, че е пряк наследник на Дил Наод - последният истински аксумитски цар от началото на 10 век.


Аксумско царство - История на стария свят

Коментари